نمایش یک نتیجه

پایه وزنه قپانی

۶۵,۰۰۰ تومان
پایه وزنه قپانی   از پایه وزنه برای نگه داشتن وزنه‌ی کشش مورد نیاز برای کشش استخوان به دستور پزشک متخصص