نمایش یک نتیجه

رسیور پزشکی

رسیور پزشکی یک وسیله با شکل ظاهری کلیوی شکل است. از این وسیله پزشکی در مراکز درمانی، بیمارستان ها، دندانپزشکی ها و کلینیک ها برای نگهداری و حمل تجهیزات و ابزار پزشکی، پانسمان های آلوده و مواد زائد پزشکی استفاده می کنند.