نمایش یک نتیجه

دیش پزشکی

دیش پزشکی یکی از تجهیزات پزشکی پرکاربرد در بیمارستان ها، کلینیک ها و سایر مراکز درمانی هستند.  این ظروف درب دار از جنس استیل بسیار با کیفیت بوده و در بخش های مختلف مراکز درمانی کاربرد دارد.