آرتروز شایع ترین بیماری از دسته التهاب مفاصل در بین افراد می‌باشد. به طور کلی آرتروز به معنای ساییدگی مفصل و تخریب تدریجی آن است و گاهی در اطراف مفصل برجستگی‌های کوچک استخوانی بوجود می‌آید و به مرور منجر به از دست دادن کارکرد مفصلی و بروز التهاب و درد می‌شود.

 آتروز می‌توانند هر مفصلی را درگیر کنند اما شایعترین نوع آن آرتروز زانو و کمر می‌باشد به این دلیل که بیشترین وزن بدن بر روی زانو و کمر است.

آرتروز